VETAD BLOG - VETAD NEWS

PROMOTION IN VETERINARY MEDICINE COMPANY

[VN Ver] What is promotion? To be successful in business is a combination of many factors. Quality products, reasonable prices, choose appropriate distribution channels. In particular, sales promotion and support play an equally important role. It includes activities such as: ...
Read More

KHUYẾN MÃI TRONG CÁC CÔNG TY THUỐC THÚ Y

[Eng Ver] Như thế nào là khuyến mãi? Để thành công trong kinh doanh có sự kết hợp của nhiều yếu tố. Chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý, chọn kênh phân phối phù hợp. Trong đó, công tác ...
Read More

Vetad – Thiết kế thẻ ban tổ chức sự kiện thú y

Thẻ ban tổ chức là một phụ kiện không thể thiếu trong mỗi sự kiện. Thẻ này dành cho những người khai sinh và chăm lo cho sự kiện nên đòi hỏi một thiết kế chuyên nghiệp và trang trọng. ...
Read More

Vetad – Thiệp mời các sự kiện chăn nuôi thú y

Để tổ chức một sự kiện thú y, ắt hẳn không thể thiếu thiệp mời. Thiệp mời sự kiện là một phần nhỏ nhưng đóng vai trò khá quan trọng. Trong lĩnh vực chăn nuôi thú y, tất cả các ...
Read More

Vetad – Standee trong Marketing chăn nuôi thú y

Standee là gì? Standee được xem như ảnh quảng cáo có thể đứng được ở bất kỳ vị trí nào. Ngày nay, rất nhiều doanh nghiệp, công ty thú y sử dụng standee trong các hoạt động thường nhật chứ ...
Read More

Vetad – What factors should a professional namecard ensure?

[VN Ver] The namecard is small in size but has a great influence in the brand identity of the business. Especially in communication with customers. Just a business card with simple information. But with a sophisticated design, it will show ...
Read More

Vetad – Namecard chuyên nghiệp cần đảm bảo yếu tố nào?

[Eng Ver] Namecard tuy có kích thước nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn trong bộ nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp. Đặc biệt là trong giao tiếp với khách hàng. Chỉ một tấm namecard với những thông tin đơn ...
Read More

Vetad – Design & Printing Veterinary Namecards

[VN Ver] What is a business card? A business card is a small card with your name, usually with your job, position, and address. Used to introduce individuals, veterinary businesses to their customers. Standard size of business card? Veterinary business ...
Read More

VETAD – THIẾT KẾ IN ẤN DANH THIẾP THÚ Y

[Eng Ver] Danh thiếp là gì? Danh thiếp là loại thiếp (namecard) nhỏ ghi họ tên, thường có kèm theo nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ. Được dùng để giới thiệu cá nhân/doanh nghiệp thú y với khách hàng của ...
Read More

ADVERTISING IN VETERINARY MEDICINE COMPANY

[VN Ver] What is advertising? Advertising is said to be one of the promotional activities that support sales. To be successful in business is a combination of many factors. Quality products, reasonable prices, choose appropriate distribution channels. In particular, sales ...
Read More

QUẢNG CÁO TRONG CÁC CÔNG TY THUỐC THÚ Y

[Eng Ver] Như thế nào là quảng cáo? Quảng cáo được cho là một trong những công tác xúc tiến hỗ trợ bán hàng. Để thành công trong kinh doanh có sự kết hợp của nhiều yếu tố. Chất lượng ...
Read More

PRODUCT PRICE STRATEGY OF VETERINARY COMPANY

[VN Ver] Price of veterinary medicine products Product cost is an important tool to help a company compete competitors in the market. At the same time, the price will reflect the quality of the product and the company's brand reputation ...
Read More
Hotline: 097 3521 591