VETAD - GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP CHĂN NUÔI THÚ Y

Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học R.E.P (R.E.P Biotech JSC)

[VN Ver] R.E.P Biotech JSC is one of the companies in Vietnam that decided to choose biotechnology as their field of activity. With the investment in technological process and modern equipment system, R.E.P Biotech has continuously developed, becoming one of ...
Read More

Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học R.E.P (R.E.P Biotech JSC)

[Eng Ver] R.E.P Biotech JSC là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam quyết định chọn công nghệ sinh học làm lĩnh vực hoạt động. Với sự đầu tư quy trình công nghệ và hệ thống trang ...
Read More

Công ty TNHH In Nhanh Thủ Đức (INTĐ)

[VN Ver] “Công ty TNHH In Nhanh Thủ Đức” operates about printing advertising products. Specifically, office publications and marketing publications In addition, the company also has a professional and creative designer team, to serve customers with the most satisfactory finished ...
Read More

Công ty TNHH In Nhanh Thủ Đức (INTĐ)

[Eng Ver] Công ty TNHH In Nhanh Thủ Đức (INTĐ) hoạt động trong lĩnh vực in ấn các sản phẩm quảng cáo. Cụ thể là các ấn phẩm văn phòng và các ấn phẩm tiếp thị Ngoài ra, Công ty ...
Read More

Công ty CP THÚ Y BAMBOOVET VIỆT NAM

[VN Ver] Established on November 16, 2018, with the main development orientation of manufacturing and distributing livestock products, BAMBOOVET Vietnam is now rising to become one of the reputable companies, leading in the production and supply of husbandry,  veterinary products ...
Read More

Công ty CP THÚ Y BAMBOOVET VIỆT NAM

[Eng Ver] Được thành lập 16/11/2018, với định hướng phát triển chủ đạo là sản xuất và phân phối những sản phẩm chăm sóc giống vật nuôi, đến nay, BAMBOOVET Việt Nam đang vươn lên trở thành một trong những ...
Read More

Công ty Vetad chính thức thành lập văn phòng đại diện tại Úc

Vetad's Family   Là một trong những đơn vị tiên phong về Marketing Thú Y tại Việt Nam – Vetad đang hướng tới thực hiện chiến lược toàn cầu hóa bằng việc phát triển mở rộng mạng lưới văn phòng ...
Read More
Hotline: 097 3521 591