5-01

LOGISTIC THÚ Y

Song hành cùng với Dịch vụ hợp tác quốc tế chính là Dịch vụ Logistic Thú y của Vetad. Với phương châm luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, Vetad sẽ là trợ thủ đắc lực của bạn trong các sự kiện liên kết, hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực chăn nuôi thú y, thủy sản.

Dịch vụ logistic Thú y và quản lý chuỗi cung ứng của Vetad sẽ bao gồm các dịch vụ sau:

  • Dịch vụ hỗ trợ nhập khẩu thuốc, thức ăn, chế phẩm sinh học thú y
  • Dịch vụ kho bãi thú y
  • Dịch vụ vận tải thú y
mk-log

DỊCH VỤ HỖ TRỢ NHẬP KHẨU SẢN PHẨM CHĂN NUÔI THÚ Y

Đang cập nhật.....

mk-log

DỊCH VỤ KHO BÃI THÚ Y

Đang cập nhật.....

mk-log

DỊCH VỤ VẬN TẢI THÚ Y

Đang cập nhật.....

Hotline: 097 3521 591