\ \ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \ \ \

Tầm nhìn

Ngành Chăn nuôi Thú y của chúng ta đã và đang thay đổi liên tục với tình hình mới. Để thích ứng với những đổi thay nhanh chóng của thị trường Việt Nam và toàn cầu đòi hỏi sự lãnh đạo mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết.

Đội ngũ quản lý của VETAD đã và đang định hướng đến tương lai vì chúng tôi luôn tập trung vào việc mang lại giá trị cho khách hàng trong hệ sinh thái mới hiện nay.

pngegg (5)
pngegg (4)

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi với tất cả nhiệt huyết của những trái tim trẻ đang cháy bỏng VETAD sẽ đồng hành để đưa các doanh nghiệp Chăn nuôi Thú y cũng như nền nông nghiệp Việt Nam vươn xa.

Giá trị cốt lõi

Học tập và tiến bộ: Đội ngũ nhân viên VETAD là những thành viên trẻ trung và năng động. Vì vậy, VETAD đặt một trong những giá trị cốt lõi là muốn đem lại cho những thành viên những cơ hội cùng nhau học tập và tiến bộ, cùng nhau phát triển.

Hạnh phúc: Với chuyên ngành là Thú y hướng về tính nhân đạo, VETAD mong muốn đem lại sự hạnh phúc cho khách hàng và đối tác hợp tác. Mang đến sự hạnh phúc cho các thành viên trong Công ty qua môi trường làm việc hoàn đồng, thân thiện, yêu thương lẫn nhau.

Mọi người xem nhau là gia đình: VETAD đề cao tính đoàn kết, những thành viên trong gia đình VETAD xem nhau như anh em, như tay chân. Là giá trị củng cố tạo nên tính cốt lõi của doanh nghiệp chúng tôi.

LOGO
Hotline: 097 3521 591